Vyberte stranu

Cenník našich služieb

Poplatky za vykonané služby

Overenie letu Zdarma
Príprava dokumentov Zdarma
Riešenie prípadu Zdarma
Právný support v priebehu riešenie prípadu Zdarma

 

Úspešná reklamácia leteniek:
Poplatok za peňažnú formu 25 % z celkovej kompenzácie *
Poplatok za voucher 25 % z celkovej kompenzácie *
Poplatok za letecké míle 20 € za osobu *
Odkúp leteckých mil Dohodou
Riešenie prípadu súdnou cestou Individuálne

 

Neúspešná reklamácia leteniek: ZADARMO

Sankcie

Odstúpenie od prípadu zo strany klienta 69€ *
Porušenie zmluvných alebo obchodných podmienok zo strany klienta 69€ *

 

*  Cenník je platný od 01.01.2018 a ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť je platcom DPH.